Advocaat nodig? Maar welke?

Verschillende soorten advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden van het recht. Sommige advocaten doen vooral het werk buiten de rechtszaal. Zoals het opstellen van contracten en testamenten, het voorbereiden van documenten om aan een proces te voldoen. Maar ook het onderhandelen over deals, en het adviseren van cliënten over een juridisch probleem. Er zijn ook advocaten die zaken presenteren in de rechtszaal om het belang van hun cliënt te beschermen.

Aangezien er verschillende soorten advocaten, is het niet makkelijk om te weten welke advocaat je bij welk juridisch conflict je het beste kan inschakelen. Wat belangrijk is, is dat je de hulp inroept van een advocaat die een expert is op het specifieke gebied. Met een specialist maak je een grotere kans op het winnen van de zaak of het krijgen van de meest gunstige deal bij een juridisch geschil. Hieronder een vijftal soorten advocaten iets meer uitgediept.

1. Intellectuele eigendom (IE) advocaten

Elke originele creatieve, wetenschappelijke of technische uitvinding die het publiek ten goede kan komen, moet worden beschermd tegen copycats en duplicaten. Als je een kunstontwerp, een uniek product, een roman, een liedje of een computerprogramma hebt gecreëerd, kun je een advocaat voor intellectuele eigendom raadplegen voor het veiligstellen van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en licentieovereenkomsten.

2. Familierechtadvocaten

Dit zijn advocaten die allerlei huishoudelijke zaken behandelen. Zoals echtscheiding, scheiding van tafel en bed, voogdij over kinderen, adoptie, vaderschap, alimentatie of huwelijkse voorwaarden. Ze kunnen ook zaken behandelen op het gebied van reproductieve rechten. Hun werk kan ook raakvlakken hebben met andere gebieden van de wet. Bijvoorbeeld, als er een strafrechtelijk onderzoek van kindermishandeling of een huiselijk geweld zaak, of als er een jeugddelinquentie zaak, kan een familierecht advocaat ook samenwerken met een strafrechtadvocaat.

3. ‘Estate’ planning advocaten

Hoewel niemand zich graag voorbereid op de dood, is er altijd een zeker en onvermijdelijk einde voor iedereen. Advocaten die zich op dit gebied richten, adviseren hun klanten over de juridische en fiscale zaken van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Hij of zij kan ook de documenten opstellen die de laatste wensen van zijn cliënt opsommen en schetsen, met inbegrip van medische en begrafenisregelingen.

4. Letsel Advocaten

Iemand die een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of organisatie beschuldigt van lichamelijke of psychische letsels heeft de expertise van een letselschade advocaat nodig. Deze advocaat is een expert in het onrechtmatige daad recht, dat zich bezighoudt met civiele wettelijke aansprakelijkheid en schadevergoeding.

5. Bedrijfsjuristen

Bedrijfsjuristen zijn juridische adelaars. Ze bestrijken een meer volledig scala van expertise bij het bouwen, beheren, onderhouden, overdragen en ontbinden van een bedrijf. Advocaten in dit gebied van de praktijk zorgen voor de vorming van het bedrijf, arbeidsovereenkomsten, fiscale naleving, overnames en fusies.